วันพุธที่ 2 พ.ย.65 เวลา 13.30 น. สตส.จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2565 ณ บริเวรพื้นที่ทำการ สตส. จต. บ.ตร. กก.ต่อต้านก่อการร้าย (อรินฯ26) และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่ออำนวยความสะดวก ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ราชการ