โครงการบริจาคโลหิตจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 11 ก.ค.65 สตส.จัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการบริจาคโลหิตจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.65 ณ ห้องประชุมชั้น 4