Carousel imageCarousel imageCarousel image

ผู้บริหาร

กองตรวจสอบภายใน 1

จำนวนผู้เข้าชม

วีดิโอแนะนำหน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ ร่วมมือร่วมใจ ด้วยความห่วงใย จาก สตส.

ประมวลภาพการออกตรวจงานตรวจสอบภายใน

Carousel imageCarousel imageCarousel image

วันจันทร์ที่ 20 มิ.ย.65 พล.ต.ต.หญิง วนิดา ด่านเจษฎา ผบก.ตส.1 เป็นประธานการปิดประชุมสรุปผลการตรวจสอบ โดยคณะผู้ตรวจสอบภายใน ฝตส.4 ตส.1 ที่ สภ.นาใน หน่วยงานในสังกัด ภ.จว.สกลนคร โดยมี พ.ต.อ.ธนวัฒน์ ตั้งวงษ์เจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร, พ.ต.ท.ภาสกร หนุดตะแสง สว.สภ.นาใน พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จาก ภ.จว.สกลนคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


Carousel imageCarousel image

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย.65 พล.ต.ต.หญิง วนิดา ด่านเจษฎา ผบก.ตส.1 เป็นประธานการปิดประชุมสรุปผลการตรวจสอบ โดยคณะผู้ตรวจสอบภายใน ฝตส.4 ตส.1 ที่ สภ.เขาสวนกลาง หน่วยงานในสังกัด ภ.จว.ขอนแก่น โดยมี พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น, พ.ต.อ.นัฏฐ์ วันเพ็ญ ผกก.สภ.เขาสวนกลาง พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จาก ภ.จว.ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Carousel imageCarousel image

วันอังคารที่ 14 มิ.ย.65 พล.ต.ต.หญิง วนิดา ด่านเจษฎา ผบก.ตส.1 เป็นประธานการปิดประชุมสรุปผลการตรวจสอบ โดยคณะผู้ตรวจสอบภายใน ฝตส.4 ตส.1 ที่ สภ.หนองนาคำ หน่วยงานในสังกัด ภ.จว.ขอนแก่น โดยมี พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น, พ.ต.อ.สุริยเมศศ์ ภักดีวิวัฒน์ ผกก.สภ.หนองนาคำ พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์ จาก ภ.จว.ขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Carousel imageCarousel imageCarousel image

“ปันรักษ์ คาเฟ่” สาขาแรก พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ 57

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง