วันศุกร์ที่ 11 เม.ย.65 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.หญิง วนิดา ด่านเจษฎา ผบก.ตส.1 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของ สำนักงานตรวจสอบภายใน โดยมี พล.ต.ท.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย ผบช.สตส., พล.ต.ต.วราวุธ สกลธนารักษ์ รอง ผบช.สตส. เป็นประธาน