วันจันทร์ที่ 17 ต.ค.65 เวลา 15.15 น. พล.ต.ต.หญิง วนิดา ด่านเจษฎา ผบก.ตส.1 เป็นผู้แทน ผบช.สตส.
ร่วมพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจ
ในโอกาส "วันตำรวจ" ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมีท่าน ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีฯ