ผู้บริหาร 

กองตรวจสอบภายใน 1

จำนวนผู้เข้าชม

วีดิโอแนะนำหน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ ร่วมมือร่วมใจ ด้วยความห่วงใย จาก สตส. 

ประมวลภาพการออกตรวจงานตรวจสอบภายใน 

วันจันทร์ที่ 17 ก.ค.66 พล.ต.ต.หญิง วนิดา ด่านเจษฎา ผบก.ตส.1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมชุดตรวจสอบที่ 1 ฝตส.3 ตส.1 โดย พ.ต.อ.หญิง รุ่งรัตน์ ศีลสารรุ่งเรือง ผกก.ฝตส.3 ตส.1 พร้อมพวกรวม 3 นาย เข้าตรวจสอบด้านการเงินและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (FC) ที่ สภ.เมืองศรีสะเกษ หน่วยงานใน ภ.จว.ศรีสะเกษ 

โดยมี พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.ท.เสกสรรค์ อุทโท รอง ผกก.(สอบสวน) รรท.ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ พ.ต.ต.หญิง สุนิสา ชาววัง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ ร.ต.อ.หญิง อารียา แสวงแก้ว รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ ผู้สังเกตการณ์จาก ภ.จว.ศรีสะเกษ และข้าราชการตำรวจร่วมให้การต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 14 ก.ค.66 พล.ต.ต.หญิง วนิดา ด่านเจษฎา ผบก.ตส.1 เป็นประธานประชุมปิดสรุปผลการตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (FC) ของชุดตรวจสอบที่ 2 ฝตส.3 ตส.1 โดย พ.ต.ท.หญิงพิชชาภรณ์ นามสอน รอง ผกก.ฝตส.3 ตส.1 พร้อมพวกรวม 3 นาย ที่ สภ.ขุขันธ์ หน่วยงานในสังกัด ภ.จว.ศรีสะเกษ

โดยมี พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.สิราวิชญ์ นวมดี ผกก.สภ.ขุขันธ์ พ.ต.ต.หญิง สุนิสา ชาววัง สว.ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ ผู้สังเกตการณ์จาก ภ.จว.ศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

วันพุธที่ 14 มิ.ย.66 พล.ต.ต.หญิง วนิดา ด่านเจษฎา ผบก.ตส.1 เป็นประธานประชุมปิดสรุปผลการตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (FC) ของชุดตรวจสอบที่ 1 ฝตส.2 ตส.1 โดย ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง กัญญ์พิชญา ประเสริฐสถิตย์ ผกก.ฝตส.2 ตส.1 พร้อมพวกรวม 3 นาย ที่ สภ.คลองใหญ่ หน่วยงานในสังกัด ภ.จว.ตราด

โดยมี พ.ต.อ.อรรถพล พงษ์สุพรรณ รอง ผบก.ภ.จว.ตราด พ.ต.ท.ธนัตถ์ มั่งมี รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.สภ.คลองใหญ่ ผู้สังเกตการณ์จาก ภ.จว.ตราด พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

วันอังคารที่ 7 มี.ค.66 พล.ต.ต.หญิง วนิดา ด่านเจษฎา ผบก.ตส.1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.เมธี ศรีทะวงศ์ รอง ผบก.ตส.1, ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง พีรญา คงมา ผกก.ฝตส.1 ตส.1 และคณะผู้ตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม Conference เปิดการตรวจสอบอาวุธปืนคงคลังของทางราชการ กระสุนปืน และเสื้อเกราะของหน่วยงานในสังกัด บช.น.และกำชับการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ตามนโยบายของ ผบ.ตร.

โดยมี พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบช.น., พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผบก.อก.บช.น. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผ่าน Conference รวม 133 หน่วย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม บช.น.

“ปันรักษ์ คาเฟ่” สาขาแรก พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ 57

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง